MADDİ TAZMİNAT: Boşanma Sürecinde Zararın Telafisi

Boşanma ve Maddi Zararın Doğuşu

Boşanma sürecinde, mevcut veya beklenen menfaatlerin zarara uğraması durumunda, kabahatsiz eş, kabahatli eşten maddi tazminat talep edebilir. Ayrıca, şahsi menfaatlerin zarar görmesi halinde manevi tazminat talep edilebilir.

Boşanma ve Aile Hukukundaki Özel Durum

Boşanma, Medeni Kanun'a göre bir akit olmasına rağmen, aile hukukuna özgü bir akit türüdür. Bu sebeple, boşanma sonucunda meydana gelen zarar, sıradan bir sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zarar değil, aile birliğinin gerektirdiği yükümlülüklerin ihmal veya ihlalinden kaynaklanır.

Haksız Fiil ve Zarar Telafisi

Hukukta zarar, sözleşmeye aykırılıktan veya hukuk düzeninin emirlerinin ihlalinden doğar. Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesi ise haksız fiilin özel bir çeşidini düzenler. Bu haksız fiil, aile birliğinin gerektirdiği görevlerin ihmal veya ihlalinden kaynaklanır.

Yargıtay Kararları ve Özel Düzenleme

Yargıtay, boşanmaya ilişkin zararın telafisi konusunda özgün bir kural getirdiğini belirtir. Ancak genel olarak Yargıtay, kusura dayanan haksız fiil tazminatını benimsemiştir.

Maddi Tazminatın Niteliği

Maddi tazminat, hukuk literatüründe sözleşme veya haksız fiilden doğan bir tazminat olmayıp, kendine özgü bir niteliğe sahiptir.

Kusura Dayalı Sorumluluk

Türk Medeni Kanunu'nun 174/1. maddesi, maddi tazminatın temelini oluşturur ve Borçlar Kanunu'ndaki haksız fiil kurumunun özel bir şeklini düzenler.

Tazminat ve Kusur İlişkisi

Kanaatimize göre, bu madde temelde kusura dayanan bir sorumluluk öngörür. Ancak, uygulanan kanun maddesinin ayrı olması, sorumluluğun esasını değiştirmez; sadece hukuk sisteminde geçerli olan bir sorumluluk çeşidinin özel bir düzenlemesi olarak kabul edilebilir

SORULAR

TÜMÜNÜ GÖR
BİZE SORUN
CAPTCHA
Başa Dön