İştirak Nafakası Nedir?

İştirak nafakası, velayeti kendisine verilmeyen eş aleyhine, ergin olmayan çocuk lehine herhangi bir talep olmaksızın da hakim tarafından hükmedilen bir nafaka türüdür. Bu nafaka türünde eşlerin kusur durumunun hiçbir önemi yoktur. İştirak nafakasının amacı, ergin olmayan çocuğun bakımı, sağlığı, barınması, eğitimi gibi giderlere katkıda bulunmaktır ve velayeti kendisine verilmeyen eşin mali gücü oranında belirlenir.

Temel Unsurlar

Velayeti Kendisine Verilmeyen Eş: Velayeti kendisine verilmeyen eş, çocuğun günlük bakım ve karar alma sorumluluğunu üstlenmeyen eştir.

Ergin Olmayan Çocuk: İştirak nafakası, ergin olmayan çocuklar lehine hükmedilir. Bu çocuklar, genellikle 18 yaşına gelene kadar nafaka hakkına sahiptirler.

Herhangi bir Talep Olmaksızın Hükmedilen Nafaka: İştirak nafakası, eşlerden biri tarafından talep edilmeden, hakim tarafından karara bağlanır. Yani, çocuğun bakımı ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hükmedilir.

Eşlerin Kusur Durumunun Önemi Yoktur: İştirak nafakasında eşlerin kusur durumu dikkate alınmaz. Önemli olan, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması ve bakımının sağlanmasıdır.

Çocuğun İhtiyaçlarının Karşılanması: İştirak nafakası, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Bu ihtiyaçlar genellikle sağlık, eğitim, barınma, beslenme gibi alanları kapsar.

İştirak nafakası, çocuğun ihtiyaçlarına göre belirlenir ve velayeti kendisine verilmeyen eşin mali durumu dikkate alınarak hükmedilir. Bu nafaka türü, çocuğun yaşına, sağlık durumuna, eğitim gereksinimlerine ve diğer özel koşullarına bağlı olarak değişebilir. Mahkeme, çocuğun en iyi şekilde yetişmesini sağlamak için uygun bir nafaka miktarı belirler.

SORULAR

TÜMÜNÜ GÖR
BİZE SORUN
CAPTCHA
Başa Dön