İddiaya Dayalı Boşanma Süresi ve Hâkim Takdir Yetkisi

Medeni Kanun'un 171. maddesine göre, delilsiz iddiaya dayalı boşanma durumunda hâkim, ayrılığa karar verebilir ve bu süre bir yıldan üç yıla kadar olabilir. Hâkimin bu süreyi belirleme konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu düzenleme, ayrılık kararının adil ve dengeli bir şekilde verilmesini sağlamayı amaçlar.

Hâkimin Takdir Yetkisi ve Süre Belirleme

Hâkim, iddiaya dayalı boşanma davasında ayrılık kararı için bir yıl ile üç yıl arasında bir süre belirler. Bu süre, hâkimin takdirine bağlı olarak değişebilir ancak bir yıldan az olamaz ve üç yıldan fazla olamaz. Hâkimin belirlediği süre, ayrılığın adil ve makul bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Asıl ve Azami Sürelerin Belirlenmesi

Medeni Kanun'da belirtilen bir yıllık süre, ayrılık kararının asgari süresidir ve hâkim bu sürenin altında bir ayrılık kararı veremez. Benzer şekilde, üç yıllık süre ise ayrılık kararının azami süresidir ve hâkim bu süreyi aşan bir ayrılık kararı veremez. Bu düzenleme, hâkimin adil bir şekilde karar vermesini sağlar ve ayrılığın dengeli bir şekilde değerlendirilmesini temin eder.

Medeni Kanun'un 171. maddesi, iddiaya dayalı boşanma davalarında hâkimin takdir yetkisini düzenler ve ayrılık kararının belirlenecek olan süre içinde adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Hâkim, bu süreyi bir yıl ile üç yıl arasında belirleyerek, tarafların haklarını korur ve adil bir yargılama sürecini temin eder.

SORULAR

TÜMÜNÜ GÖR
BİZE SORUN
CAPTCHA
Başa Dön